Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky – Ostatné jazyky