Plošná hustota elektrického prúdu – Ostatné jazyky