Wikipédia:Diskusná stránka: Rozdiel medzi revíziami

 
Diskusná stránka nie je skládka podrobností, ktoré do článku „nevošli“. Ak sú nejaké informácie pravdivé a relevantné, patria do článku, ak nie sú, nie je dôvod ich umiestňovať do diskusie. Je však možné nejakú spornú (v danej podobe neprijateľnú, napríklad kvôli extrémnej [[Wikipédia:Nestranný uhol pohľadu|zaujatosti]]) časť textu dočasne odstrániť z článku a umiestniť ju do diskusie, aby mohla prebehnúť debata o jej vylepšení a zapracovaní príslušných informácií do článku v prijateľnej podobe. (Je však vhodné zvážiť, či odkaz na [[Pomocník Wikipédie:Diff|porovnanie]] vykonanej zmeny nie je lepšou alternatívou kopírovania textu.)
 
 
 
nooblets!!!!!!!!!
 
== Diskusné stránky redaktorov ==
Anonymný používateľ