Bibliografická citácia: Rozdiel medzi revíziami

Slov. skratka "angl." za angl. "en"; odstránenie duplicít v referenciách a literatúre, náhrada znakov [ ] za { }; doplnenie časti Techniky citovania; spresnenie zdrojov a nový zdroj; wikilinky. ŠR
d (preklep)
(Slov. skratka "angl." za angl. "en"; odstránenie duplicít v referenciách a literatúre, náhrada znakov [ ] za { }; doplnenie časti Techniky citovania; spresnenie zdrojov a nový zdroj; wikilinky. ŠR)
'''Bibliografická citácia''' alebo '''citácia''' (en:[[Angličtina|angl.]] ''citation'') je technika (metóda, spôsob) spojenia [[bibliografický odkaz|bibliografického odkazu]] s miestom textu, ku ktorému sa vzťahuje [[bibliografický odkaz]]. ''Citácia'' je, inými slovami, forma ''skráteného odkazu'' umiestnená v zátvorkách vnútri textu alebo pripojená k textu ako poznámka na dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu.<ref>KATUŠČÁK, D.: ''Chrestomatia k základom bibliografie,'' 2006, s. 7 [http://www.pulib.sk/kis/katuscak/BGCela.pdf]</ref> ''Citácia'' je skrátené označenie citovaného dokumentu (zdroja, prameňa) podľa niektorej metódy odporučenej normou STN ISO 690. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so ''skráteným záznamom'' o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]] umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane<ref>KIMLIČKA,br Štefan: ''Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2,'' 2004, s. 2. [http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf]</ref> alebo so ''záznamom'' o ňom, ktorý je položkou v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]]. Toto prepojenie sa zabezpečuje niektorou z troch metód:
Citácia je skrátené označenie citovaného zdroja ([[dokument]]u) podľa niektorej metódy odporučenej [[norma|normou]] STN [[ISO 690]]. Citácia slúži na spojenie ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamom o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]]. Tento záznam je potom položkou v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]]. Citácia slúži aj na spojenie ''citovaného miesta'' so ''skráteným záznamom'' o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]] umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane.<ref name=KIMLICKA2>KIMLIČKA, Š.: ''Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2,'' 2004, s. 2.</ref>
* '''metóda číselných odkazov'''
 
* '''metóda priebežných poznámok'''
== Techniky citovania ==
* '''metóda prvého údaja a dátumu'''
Technika citovania spočíva v spôsobe spájania ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamami o [[citovaný dokument|citovaných dokumentoch]] uvedených v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]].<ref name=KIMLICKA2 /><br />
Toto prepojenie sa zabezpečuje niektorou z troch metód – ''techník citovania'':<ref>KIMLIČKA, Štefan: Tamže, s. 29 – 33.</ref><br />
* '''metóda číselných odkazov''' – zoznam je uvedený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); poradové čísla sú vľavo a druhý a ďalšie riadky jednotlivých odkazov sú odsadené (aby boli zreteľnejšie oddelené jednotlivé položky zoznamu)<br />
* '''metóda priebežných poznámok''' – poradové čísla citácií sa uvádzajú len v poznámkach pod čiarou, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); ak sa robí osobitný [[zoznam bibliografických odkazov]], je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); je zoradený [[abeceda|abecedne]] podľa prvého prvku popisu (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u) a môže sa odsadiť druhý a ďalšie riadky jednotlivých odkazov<br />
* '''metóda prvého údaja a dátumu''' – zoznam je zoradený [[abeceda|abecedne]] podľa prvého údaja (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u); za rokom vydania publikácie môže nasledovať malé písmeno (a, b, c...), ktorým sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.
 
== Odlišnosť s inými pojmami ==
Termín ''citácia'', teda ''bibliografická citácia'', by sa nemal zamieňať s termínom ''bibliografický odkaz'', čo je ''záznam'' obsahujúci údaje o iných dokumentoch, ktoré autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce.<br />
Termín ''citácia'' netreba zamieňať ani s termínom [[citát]] (''citované miesto'', miesto s [[citát|citátom]]), čo je výňatok z [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]].<br />
 
== Referencie ==
 
== Zdroje ==
* BOLDIŠ, Petr. 2004.: ''Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla.'' {<nowiki>[online}].</nowiki> Verze 3.3. c 1999 – 2004, poslední aktualizace 28. 3. 2006. {Cit21 s. <nowiki>[cit. 2009-10-9}. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf].
* BOLDIŠ, Petr. 2004.: ''Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů.'' {<nowiki>[online}].</nowiki> Verze 3.1 (2004). c 1999 – 2004, poslední aktualizace 28. 3. 2006. {Cit16 s. 2009-9-9}<nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf].
* KATUŠČÁK, Dušan: ''Chrestomatia k základom bibliografie'' {<nowiki>[online}].</nowiki> 26. februára 2006. 71 s. {Cit<nowiki>[cit. 2009-10-12}. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.pulib.sk/kis/katuscak/BGCela.pdf].
* KIMLIČKA, Štefan. 2002.: ''Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aaj elektronické zdroje.'' {online}. Bratislava : STIMULStimul, 2002. 8082 s. ISBN 80-88982-57-X – metodika popisu. {Cit. 2009-9-9}. Dostupné na internete: http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Ako_citovat_-_metodika_popisu.pdf
* KIMLIČKA, Štefan. 2002.: ''Ako citovať aliteratúru vytvárať zoznamyVzťahy bibliografickýchmedzi odkazovprvkami podľapopisu noriemcitácií, ISOPríklady 690popisu predokumentov, „klasické“Techniky acitovania, elektronickéTvorba zdroje.zoznamov bibliografických odkazov'' {<nowiki>[online}].</nowiki> Bratislava Nitra: STIMUL,Univerzitná 2002.knižnica 80Univerzity s.Konštantína ISBNFilozofa 80-88982-57-Xv Nitre, Príklady citácií2007. a15 odporúčanias. podľa<nowiki>[cit. ISO10. 6901. a2010].</nowiki> ISOVyžaduje 690-2sa Acrobat Príklady popisu. {Cit. 2009-9-9}Reader. Dostupné na internete: [http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Spravne_citovanie_literatury_Ako_citovat_-_priklady_metodika_popisu.pdf].
* KIMLIČKA, Štefan: ''Príklady citácií a odporúčania podľa ISO 690 a ISO 690-2'' <nowiki>[online].</nowiki> Bratislava: Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK, 2004. 36 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf].
 
[[Kategória:Bibliografia]]