Plutónium: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 3 161 bajtov ,  pred 12 rokmi
zmena infoboxu
(zmena infoboxu)
{{Infobox Chemický prvok
{{Elementbox_hlavička | číslo=94 | značka=Pu | názov=plutónium | vľavo=[[neptúnium]] | vpravo=[[amerícium]] | hore=[[samárium|Sm]] | dole=(Uqq) | farba1=#ff99cc | farba2=black }}
| Farba infoboxu = aktinoid
{{Elementbox_séria | [[aktinoid]]y }}
| Protónové číslo = 94
{{Elementbox_periódablok | perióda=7 | blok=f }}
| Prvok vľavo = 93
{{Elementbox_vzhľad_obr | Pu,94 | striebrobiely }}
| Prvok vpravo = 95
{{Elementbox_atómováhmotnosť_gpm | [[1 E-25 kg|(244)]] }}
| Prvok hore = 62
{{Elementbox_econfig | &#91;[[radón|Rn]]&#93; 5f<sup>6</sup> 7s<sup>2</sup> }}
| Prvok dole =
{{Elementbox_enahladinu | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 }}
| Vzhľad = striebrobiely kov
{{Elementbox_sekcia_fyzvlastnosti | farba1=#ff99cc | farba2=black }}
| Obrázok = Plutonium ring.jpg
{{Elementbox_skupenstvo | [[pevná látka|pevné]] }}
| Emisné spektrá =
{{Elementbox_hustota_gpcm3nrt | 19,816 }}
| Absorbčné spektrá =
{{Elementbox_hustotatek_gpcm3mp | 16,63 }}
| Séria = [[aktinoid]]y, [[kov]]y
{{Elementbox_teplotatopenia | k=912,5 | c=639,4 | f=1182,9 }}
| Skupina =
{{Elementbox_teplotavaru | k=3505 | c=3228 | f=5842 }}
| Perióda = 7
{{Elementbox_teplovyparovania_kjpmol | 2,82 }}
| Blok = f
{{Elementbox_teplotavenia_kjpmol | 333,5 }}
| Atómová hmotnosť = (244)
{{Elementbox_tepelnákapacita_jpmolkat25 | 35,5 }}
| Atómový polomer = 159
{{Elementbox_tlakpary_katpa | 1756 | 1953 | 2198 | 2511 | 2926 | 3499 | poznámka= }}
| Atómový polomer vypočítaný =
{{Elementbox_sekcia_atómvlastnosti | farba1=#ff99cc | farba2=black }}
| Kovalentný polomer = 187
{{Elementbox_kryštál | monoklinická }}
| Kovový polomer =
{{Elementbox_oxidačnéstupne | 6, 5, '''4''', 3([[amfoterický]]) }}
| Van der Waalsov polomer =
{{Elementbox_elektroneg_pauling | 1,28 }}
| Iónový polomer = 87
{{Elementbox_ionizačnáenergia1 | 584,7 }}
| Iónový polomer pre ión = Pu<sup>4+</sup>
{{Elementbox_atómovýpolomer_pm | [[1 E-10 m|175]] }}
| Elektronegativita = 1.28
{{Elementbox_sekcia_rôzne | farba1=#ff99cc | farba2=black }}
| Ionizačná energia1 = 584.7
{{Elementbox_eodpor_ohmmat0 | 1,460 µ}}
| Ionizačná energia2 =
{{Elementbox_tepelnávodivosť_wpmkat300k | 6,74 }}
| Ionizačná energia3 =
{{Elementbox_tepelnároztiažnosť_umpmkat25 | 46,7 }}
| Ionizačná energia4 =
{{Elementbox_rýchlosťzvuku_rodmpsat20 | 2260 }}
| Oxidačné čísla = III, '''IV''', V, VI, VII
{{Elementbox_youngovmodul_gpa | 96 }}
| Štandardný elektródový potenciál = -1.25
{{Elementbox_šmykmodul_gpa | 43 }}
| Štandardný elektródový potenciál rovnica = Pu<sup>4+</sup> + 4e<sup>-</sup> &rarr; Pu
{{Elementbox_poissonkonšt | 0,21 }}
| Skupenstvo = [[Pevná látka|pevné]]
{{Elementbox_cas_číslo | 7440-07-5 }}
| Hustota = 19.816
{{Elementbox_izotopy_začiatok | prvku=plutónia | farba1=#ff99cc | farba2=black }}
| Hustota kvapaliny = 16.63
{{Elementbox_izotopy_nestabilný2 | mn=238 | sym=Pu
| Teplota topenia = 912.5
| na=[[syntetický rádioizotop|syn]] | hl=[[1 E9 s|88 r]]
| Teplota varu = 3505
| dm1=[[Spontaneous fission|SF]] | de1=- | pn1= | ps1=-
| Skupenské teplo topenia = 2.82
| dm2=[[alfa rozpad|α]] | de2=5,5 | pn2=234 | ps2=[[urán (prvok)|U]] }}
| Skupenské teplo varu = 333.5
{{Elementbox_izotopy_nestabilný2 | mn=239 | sym=Pu
| Tepelná kapacita = 35.5
| na=[[syntetický rádioizotop|syn]] | hl=[[1 E12 s|2,41×10<sup>4</sup> r]]
| Tlak pary 1 = 1756
| dm1=[[Spontaneous fission|SF]] | de1=- | pn1= | ps1=-
| Tlak pary 10 = 1953
| dm2=[[alfa rozpad|α]] | de2=5,245 | pn2=235 | ps2=[[urán (prvok)|U]] }}
| Tlak pary 100 = 2198
{{Elementbox_izotopy_nestabilný2 | mn=240 | sym=Pu
| Tlak pary 1000 = 2511
| na=[[syntetický rádioizotop|syn]] | hl=[[1 E12 s|6,5×10<sup>3</sup> r]]
| Tlak pary 10000 = 2926
| dm1=[[Spontaneous fission|SF]] | de1=- | pn1= | ps1=-
| Tlak pary 100000 = 3499
| dm2=[[beta emisia|β]] | de2=0,005 | pn2=240 | ps2=[[amerícium|Am]] }}
| Kryštálová sústava = [[Monoklinická sústava|monoklinická]]
{{Elementbox_izotopy_nestabilný2 | mn=241 | sym=Pu
| Magnetizmus = [[Paramagnetizmus|paramagnetický]]
| na=[[syntetický rádioizotop|syn]] | hl=[[1 E6 s|14 r]]
| Elektrický odpor = 1.460
| dm1=[[beta emisia|β]] | de1=- | pn1=241 | ps1=[[amerícium|Am]]
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti = 6.74
| dm2=[[Spontaneous fission|SF]] | de2=- | pn2= | ps2=-
| Tepelná rozťažnosť = 46.7
| dm3=[[beta emisia|β]] | de3=- | pn3=241 | ps3=[[amerícium|Am]] }}
| Rýchlosť zvuku = 2260
{{Elementbox_izotopy_nestabilný2 | mn=242 | sym=Pu
| Youngov modul = 96
| na=[[syntetický rádioizotop|syn]] | hl=[[1 E13 s|3,73×10<sup>5</sup> r]]
| Pružnosť v šmyku = 43
| dm1=SF | de1=- | pn1= | ps1=-
| Objemová pružnosť =
| dm2=α | de2=4,984 | pn2=238 | ps2=[[urán (prvok)|U]] }}
| Poissonova konštanta = 0.21
{{Elementbox_izotopy_nestabilný2 | mn=244 | sym=Pu
| Mohsova stupnica tvrdosti =
| na=[[stopový rádioizotop|stopový]] | hl=[[1 E15 s|8,08×10<sup>7</sup> r]]
| Brinellova tvrdosť =
| dm1=[[alfa rozpad|α]] | de1=4,666 | pn1=240 | ps1=[[urán (prvok)|U]]
| CAS = 7440-07-5
| dm2=[[Spontaneous fission|SF]] | de2=- | pn2= | ps2=- }}
| Izotopy = {{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
{{Elementbox_izotopy_koniec}}
| Nukleónové číslo = 238
{{Elementbox_pätička | farba1=#ff99cc | farba2=black }}
| Protónové číslo = 94
| Percentuálne zastúpenie =
| Polčas rozpadu = 87.74
| Polčas rozpadu jednotka = r.
| Rozpadový rad = [[Spontánny rozpad|SF]]<br/>[[Alfa rozpad|α]]
| Energia rozpadu = 204.66<br/>5.5
| Produkt rozpadu nukleónové číslo = 234
| Produkt rozpadu protónové číslo = 92
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo = 239
| Protónové číslo = 94
| Percentuálne zastúpenie = stopy
| Polčas rozpadu = 2.41x10<sup>4</sup>
| Polčas rozpadu jednotka = r.
| Rozpadový rad = [[Spontánny rozpad|SF]]<br/>[[Alfa rozpad|α]]
| Energia rozpadu = 207.06<br/>5.157
| Produkt rozpadu nukleónové číslo = 235
| Produkt rozpadu protónové číslo = 92
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo = 240
| Protónové číslo = 94
| Percentuálne zastúpenie =
| Polčas rozpadu = 6500
| Polčas rozpadu jednotka = r.
| Rozpadový rad = [[Spontánny rozpad|SF]]<br/>[[Alfa rozpad|α]]
| Energia rozpadu = 205.66<br/>5.256
| Produkt rozpadu nukleónové číslo = 236
| Produkt rozpadu protónové číslo = 92
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo = 241
| Protónové číslo = 94
| Percentuálne zastúpenie =
| Polčas rozpadu = 14
| Polčas rozpadu jednotka = r.
| Rozpadový rad = [[Spontánny rozpad|SF]]<br/>[[Beta rozpad|ß<sup>-</sup>]]
| Energia rozpadu = 0.02078<br/>210.83
| Produkt rozpadu nukleónové číslo = 241
| Produkt rozpadu protónové číslo = 95
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo = 242
| Protónové číslo = 94
| Percentuálne zastúpenie =
| Polčas rozpadu = 3.73x10<sup>5</sup>
| Polčas rozpadu jednotka = r.
| Rozpadový rad = [[Spontánny rozpad|SF]]<br/>[[Alfa rozpad|α]]
| Energia rozpadu = 209.47<br/>4.984
| Produkt rozpadu nukleónové číslo = 238
| Produkt rozpadu protónové číslo = 92
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo = 244
| Protónové číslo = 94
| Percentuálne zastúpenie = stopy
| Polčas rozpadu = 8.08x10<sup>7</sup>
| Polčas rozpadu jednotka = r.
| Rozpadový rad = [[Alfa rozpad|α]]<br/>[[Spontánny rozpad|SF]]
| Energia rozpadu = 4.666
| Produkt rozpadu nukleónové číslo = 240
| Produkt rozpadu protónové číslo = 92
}}
| Izotopy poznámka =
| Commons = Category:Plutonium
}}
'''Plutónium''' (lat. ''Plutonium'') je [[chemický prvok]] v [[Periodická tabuľka|Periodickej tabuľke prvkov]], ktorý má značku '''Pu''' a [[protónové číslo]] 94. Plutónium bolo pomenované podľa bývalej planéty [[Pluto]].
 
Plutónium objavili nukleárni chemici Joseph W. Kennedy, Edwin M. McMillan, a Arthur C. Wahl pod vedením Glenna T. Seaborga v roku '''1941''' v ''University of California - Berkeley''. Avšak vtedy to nanešťastie zamlčovali, lebo si nebolí istí novým objavom, až kým bol v roku '''1948''' prvok uznaný organizáciou [[IUPAC]].
 
== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:Plutonium}}
{{projekt|commons=Category:Plutonium|štítok=plutónium}}
 
{{periodická tabuľka}}
 
[[Kategória:Plutónium| Plutónium]]
[[Kategória:Aktinoidy]]
[[Kategória:Transurány]]
 
{{Link FA|en}}
 
[[ar:بلوتونيوم]]
[[be:Плутоній]]
44 433

úprav