Zamestnanec: Rozdiel medzi revíziami

'''Zamestnanec''' je fyzická osoba, ktorá je v [[pracovný pomer|pracovnom pomere]] u [[zamestnávateľ]]a.
==Zamestnanec podľa slovenského Zákonníka práce <ref>§ 11 Zákonníka práce v znení účinnom od 1.1.2013</ref>==
''Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v [[pracovnoprávny vzťah|pracovnoprávnych vzťahoch]], a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre [[zamestnávateľ]]a [[závislá práca|závislú prácu]].'' (Do apríla 2002 do augusta 2007 táto definícia znela nasledovne: ''Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu.'')
 
''Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.''
131 806

úprav