Istanbul: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 16 bajtov ,  pred 7 rokmi
d
wikilinky
d (wikilinky)
*pôvodne asi: '''Lygos'''
*najneskôr od konca 7. stor. pred Kr. do 324 po Kr.:
**starogr. '''Byzantion'''; neskorší lat. ekvivalent: '''Byzantium'''; neskoršie slovenské ekvivalenty aj '''Byzancia <ref name="MeS">''[[Malá encyklopédia Slovenska]]'', 1987</ref>, Byzancion, Byzanción''' či zriedkavo '''Byzant'''
**v 3. stor. po Kr. prechodne: lat. '''Augusta Antonina'''
*324 po Kr. - 1453/1930:
**lat. '''Constantinopolis'''; starogr. '''Kónstantinoupolis''' resp. v inom prepise '''Kónstantinúpolis'''; neskoršie slovenské ekvivalenty: podľa [[PSP]] '''Konštantínopol''' a '''Carihrad''' (slovanský variant slova Carihrad je doložený už v Nestorovej kronike<ref>Carihrad in: ''[[Encyklopédia archeológie]]'', 1986</ref>), v rozpore s PSP: '''Konštantinopol''' <ref name="MeS"/>, '''Konštantinopolis, Konštantínopolis''', zastarano aj ''Konstantinopolis'' <ref>tento tvar je napr. uvedený v PSP z roku 1931</ref> či ''Konstantinopol'' ; do 7. stor. bola úradným jazykom latinčina, potom gréčtina; tvar Constantinopolis (a pod.) je nepriamo a na minciach doložený od cca. 324 po Kr.<ref>http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaId=11677#noteendNote_1</ref>, priamo až od 5. stor.
**spočiatku (t.j. najmä v 4. stor.) sa mesto volalo aj lat. '''Constantinopolis nova Roma''', lat. '''Constantinopolis altera Roma''' <ref>Mango: Oxford History of Byzantium, 2002</ref>, lat. '''nova Roma'''<ref>http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaId=11677#chapter_0; tento tvar je doložený ešte v 9./10. stor. porov. napr. Magnae Moraviae Fontes Historici, 1971, str. 99 </ref>, starogr. '''é Nea, deutera Rómé''' ("Nový, druhý Rím"), starogr. '''Deutera Rómé''' <ref>tvar je doložený len nepriamo</ref> ("Druhý Rím"), starogr. '''eóa Rómé''' ("Východný Rím"), starogr. '''Byzantias Rómé''' ("Byzantský Rím"), lat. '''Roma Constantinopolitana''', starogr. (/lat.?) '''Alma Róma'''
*1453 - 1930: