Pôžička: Rozdiel medzi revíziami

 
==Odplata ==
Pôžička môže byť odplatná alebo bezodplatná. Pri peňažnej pôžičke sa (prípadná) dohodnutá odplata nazýva [[úrok]]y. Pri nepeňažnej pôžičke (t.j. pri pôžičke veci) sa (prípadná) odplata nazýva úroky alebo pôžičovné (prípadne nájomné, tento výraz sa ale obyčajne používa v súvislosti s nájomnou zmluvou); namiesto úrokov možno pri nepeňažnej pôžičke dohodnúť poskytnutie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu (§ 658 Občianskeho zákonníka). <ref>§ 658 Občianskeho zákonníka</ref><ref>Ovečková, O. et al.: Slovník obchodného práva, 1994</ref>
 
Úroky je dlžník povinný platiť iba vtedy, ak boli dohodnuté. Ich výšku Občiansky zákonník neupravuje. <ref>Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník, 2001</ref>
131 806

úprav