Dejiny Japonska: Rozdiel medzi revíziami

preklepy, gramatika
(rozšírenie)
(preklepy, gramatika)
Obdobie Asuka sa považuje za prechodné obdobie medzi predhistorickým a novodobým Japonskom.
 
Japonsko vyšlo z obdobia Kofun, ako krajina, ktorá navonok pôsobila ako jednotný štátny celok, ale v skutočnosti bola zmietaná vnútornými bojmi jednotlivých mocných rodov o nadvládu a vplyv v krajine. Autorita cisára v tomto období bola veľmi slabá a jeho pozícia krehká, apretože skutočnú moc v krajine mali predstavitelia mocných kniežacích rodov združenýchzdružujúcich sa okolo cisárskeho dvora, ktorý medzi sebou bojovali o rozhodujúci vplvvplyv v krajine. Jedným z najmocnejších rodov bol rod Saga, ktorý maldržal takú veľkú moc, že dokonca podľa ľubovôle dosadzoval a odvolával niektorých cisárov. V priebehu 6. Storočiastoročia do Japonska preniká budhizmus a nadväzujú sa obchodné a diplomatické kontakty s Čínou a Kóreou, prostredníctvom ktorých preniká do Japonska aj čínske filozofické a politické myslenie - predovšetkým KonfucianizmuKonfucianizmus. Základnou politickou myšlienkou konfucianizmu je ideapredstava, že hierarchicky usporiadaná spoločnosť, s presne vymedzenou deľbou moci, rozdelením vplyvu jednotlivca a s dominantným postavením panovníka vo všetkých sférach života krajiny, je najlepšou formou vlády. V druhej polovici 6. Storočiastoročia vznikolvzniká v Číne po chaotickom období striedania vlád severných a južných dynastií vvláda dynastia dynastie Suej, ktorá jebola čoskoro nahradená oveľa úspešnejšou a dlhšie trvajúcou [[dynastia Tchang|dynastiou Tchang]]. V oboch prípadoch týchto krajín bola štátna moc v Číne koncentrovaná v rukách cisára a jeho dvornéhodvorského aparátu. Japonsko, naproti tomu vystupovalo pri vtedajšom porovnaní s Čínou ako krajina bez silného centrálneho vedeniazriadenia, zmysluplnej a životaschopnej administratívnej štruktúry a barbarskýmis neohrabanými zvykmi. V priebehu 6. storočia sa vytvorilasformovala prina panovníckomcisárskom dvore v krajinesilná aktívnareformám konfucianizmom ovplyvnenánaklonená a reformnečínskym zmýšľajúcakonfucianizmom inšpirovaná skupina šlachticovdvoranov, ktoráktorý chcelachceli zreformovať fungovaniesprávu a administratívu krajiny, podľa čínskeho vzoru. Snaha o reformu správy krajiny získala veľkéveľkú povzbudeniepodporu najmä po nástupe cisára Šótoku. On a jeho nasledovníci vytvorili efektívny štátny systém, na čele ktoréktorého bola osobnosťpostava cisára. Reformy správneho systému krajiny uskutočnené v tomto období, najmäpredovšetkým '''Reforma Taika''' z roku 645 a kódex Taiho z roku 701 vytvorili základy novénového politického usporiadania v krajine, ktoré bolo v nasledujúcom období Nara plne využité.
 
== Tradičné Japonsko ==