Jozef Heriban (1925): Rozdiel medzi revíziami

d
(Revízia 6682351 používateľa Vasiľ (diskusia) bola vrátená, úpravy boli zväčša správne)
Značka: vrátenie
Neskôr pôsobil ako riaditeľ saleziánskej komunity pri strednom a vyššom gymnáziu ''Seikō Gakuin'' v [[Osaka (mesto)|Osake]], popritom bol správcom tamojšej farnosti, pôsobil ako profesor na ''Shin’ai Women’s College'' v Osake a Obayashi Seishin Gakuin v Takarazuke a prednášal biblické vedy na teologickej fakulte Sapientia University (Eichi Daigaku). V Japonsku a po návrate do Európy publikoval viaceré práce v [[japončina|japončine]] pre vedeckú komunitu, pre mladých, publikoval v japonských časopisoch, pre poslucháčov na univerzitách pripravil rôzne didaktické pomôcky k štúdiu Svätého písma. Okrem japončiny ovládal ďalších 10 jazykov.
 
V roku [[1976]] sa vrátil do Talianska<ref>[http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20090416013 Zomrel profesor Jozef Heriban]</ref>, začal publikovať v [[taliančina|taliančine]] a 15. novembra [[1980]] obhájil vyše 450-stranovú dizertačnú prácu z biblickej teológie; knižne vyšla v roku [[1983]]. Popritom prednášal exegézu a [[Helenistické koiné|novozákonný grécky jazyk]]. Taktiež už v tomto období pripravoval prvé práce z biblických vied pre Slovensko. Ide predovšetkým o publikáciu ''BibliografickúBibliografická príručkupríručka pre štúdium Svätého písma'' vydanú v roku [[1986]] v [[Slovenský ústav sv.svätého Cyrila a Metoda v Ríme|SÚSCM]], v ktorej podáva detailný prehľad 406 najlepších svetových biblických diel, ďalej priekopnícke poznámky k spisom Nového zákona z roku [[1988]], svetovo cenené encyklopedické dielo v podobe 1 300-stranového ''[[Príručný lexikón biblických vied|Príručného lexikónu biblických vied]]'' z roku [[1992]]. Jedinečná je jeho spolupráca na prvom jednozväzkovom vydaní Svätého písma s prihliadnutím na Neovulgátu z roku [[1995]], ku ktorému napísal všetky biblické úvody a preložil knihy [[Kniha Tobiáš|Tobiáš]] a [[Kniha Judita|Judita]]; všetky úvody vyšli v roku [[1997]] v knihe ''Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou''. Prof. Heriban publikoval aj semiotické články o japonskom jazyku a mnohé iné práce.
 
V roku [[1989]] bol v [[Dublin]]e zvolený za člena medzinárodnej organizácie ''Studiorum Novi Testamenti Societas'', združujúcej svetových odborníkov na [[Nový zákon]]. Jeho meno sa uvádza medzi najvýznamnejšími veličinami v oblasti biblických vied a archeológie. Prednášal biblické vedy na viacerých univerzitách vo svete, okrem vyššie spomínaných to boli [[Filipíny]] a [[Nemecko]]. Zúčastňoval sa na viacerých svetových kongresoch biblistov ([[Izrael]], [[Francúzsko]], Nemecko, [[Španielsko]], [[Mexiko]], [[Škótsko]], [[Belgicko]]) a organizoval a viedol niekoľko vedeckých výprav do Svätej zeme. Prof. Jozef Heriban napísal súhrnne vyše 100 diel v rôznych jazykoch (taliančina, [[francúzština]], [[angličtina]], [[nemčina]], japončina).