Master of Business Administration: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
 
== Akreditácia a uznávanie titulu MBA ==
Štúdium MBA nie je zahrnuté do systému vysokoškolského štúdia vna Slovenskej republikeSlovensku a titul MBA získaný na niektorej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku principiálne nie je možné nostrifikovať. Posudzovanie dosiahnutého vzdelania po získaní titulu MBA vždy závisí od toho, aké má žiadateľ pred nástupom na tento študijný program dosiahnuté vzdelanie. Ak MBA štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalársky študijný program) a jeho obsah je možné považovať za rovnaký alebo príbuzný študijný odbor, po absolvovaní takéhoto typu vzdelávania je možné na Slovensku uznať vzdelanie ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V prípade, že MBA štúdium prebiehalo v nadväznosti na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterský alebo inžiniersky študijný program), toto vzdelávanie je možné považovať za prehĺbenie kvalifikácie alebo za vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania, nie však za doktorandský študijný program. Na tento typ vzdelávania ale maturanti priamo po absolvovaní strednej školy nastupujú zriedka. Každý štát, podobne ako SRSlovensko, pri [[Nostrifikácia|nostrifikácii]] posudzuje konkrétne zahraničné štúdium MBA.
 
=== Akreditačné orgány ===
Anonymný používateľ