Mária (matka Ježiša): Rozdiel medzi revíziami

d
Matúš [evanjelium]. In: Príručný lexikón biblických vied, 1992. s. 677.
d (Matúš [evanjelium]. In: Príručný lexikón biblických vied, 1992. s. 677.)
Súčasná protestantská cirkev však nemá takéto učenie a tvrdí, že Mária bola pannou až pokiaľ sa nenarodil Ježiš, ale neskôr panenstvo stratila a mala ďalšie deti s Jozefom, odvolávajúc sa na zmienky o Ježišových bratoch v Novom Zákone. (Mt 12,46 – 47<ref>Mt 12,46 – 47 ([http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%2012,46-47 svatepismo.sk])</ref>; Mt 13,54 – 56; Mk 3,31; Mk 6,3; Luk 8,20; Jn 7,3 – 5; Sk 1,4; Gal 1,19).
 
Obhajcovia učenia o celoživotnom panenstve Panny Márie, vrátane Kalvína, upozorňujú na skutočnosť, že aramejský jazyk, ktorým hovoril Ježiš a jeho učeníci, nepozná slovo bratranec a namiesto toho používa slovo brat. Na dôvažok, tento jazyk nepozná ani výraz nevlastný brat (ten istý otec, iná matka). ''Tradícia, že tento text bol pôvodne napísaný aramejsky, nevylučuje možnosť, že ho autor, neskôr publikoval grécky a že toto grécke vydanie zatlačilo aramejský originál'' [[#Literatúra|<sup>1></sup>]]. V klasickej gréčtine zachovaného textu sú výrazy ''brat'', ''nevlastný brat'' a ''bratranec'' rozlíšiteľné. Podľa prof. Jozefa Heribana Matúš napísal pôvodné evanjelium v aramejčine, a keďže sa nám nezachoval, zostal iba grécky prepis pôvodného evanjelia.
 
No toto tvrdenie je len teória, zatiaľ nepotvrdená. Iní odborníci na túto tému hovoria, že evanjeliá boli písané v gréčtine{{--}}a to z toho dôvodu, že svet, ktorý sa mal dozvedieť o Ježišovi, hovoril grécky (Alexander Macedónsky – zomrel v roku 323 pred Kr. – on pomohol rozšíreniu gréčtiny ako univerzálneho jazyka po známom svete).