Študentský domov Lafranconi: Rozdiel medzi revíziami

Objekt internátu a akademickej menzy Lafranconi v čase svojho vzniku poskytoval ubytovanie a ostatné služby neobvykle veľkému počtu študentov novej [[Univerzita Komenského|Univerzity Komenského]]. Predstavuje podstatný kvalitatívny skok v riešení internátov. Svojím vybavením prekračoval vtedajší československý štandard a patril k najlepším svojho druhu v [[Európa|Európe]]. Pri tejto, vo vtedajšej republike typologicky jedinečnej stavbe, sa zvykne zdôrazňovať Šilingerovo štúdium architektúry anglických kampusov, ktoré ho mali inšpirovať k veľkorysému riešeniu celého komplexu.
 
Komplex je jednou z prvých realizácií modernej [[architektúra|architektúry]] na [[Slovensko|Slovensku]] a v kontexte Šilingerovej tvorby predstavuje príklon k [[funkcionalizmus|funkcionalizmu]]. Vysokoškolský internát Lafranconi predstavuje špičkovú úroveň, ktorú u nás nedosiahlo ani jedno riešenie súčasníkov. K tomuto riešeniu sa nepodarilo kvalitatívne priblížiť ani v období prekonávania hospodárskej krízy okolo polovice tridsiatych rokov. Koncom pätdesiatych rokov dostavali k internátu plaváreň podľa projektu I. Matušíka.
 
== Súčasnosť ==