Spoluhláska: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 64 bajtov ,  pred 2 rokmi
|}
 
==== FonologickéSlovenské deleniespoluhlásky ====
=====Zoznam a transkripcia =====
V slovenskej fonológiislovenčine sa vyskytujú nasledujúce spoluhláskovéspoluhlásky (t.j. hlásky, nie fonémy):<ref>{{harvbz|Kráľ|2009|St=38}}</ref><ref name="pavlik-2004_87-109">{{Harvbz|Pavlík|2004|Sst=87–109}}</ref>
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:12px; line-height:1.4em; margin:0; width:100%" border="1"
|-
|}
 
===== Fonologické delenie spoluhlások a ich zápisDelenia =====
======Tabulárny prehľad niektorých základných delení======
Tabuľka zobrazuje tradičné delenie fonémhlások spisovnej slovenčiny a navrhovaný vedecký prepis do [[Medzinárodná fonetická abeceda|Medzinárodnej fonetickej abecedy]] (IPA) z roku 2004.<ref name="pavlik-2004_87-109" /><ref>Tabuľka pochádza z {{Harv|Kráľ|Sabol|1989}}. Pri niektorých hláskach v zátvorkách je novší spôsob prepisu, ktorý je v {{Harv|Kráľ|2009}}. [[Medzinárodná fonetická abeceda|IPA]] prepis je z {{Harv|Pavlík|2004|St=88}} a predstavuje zložitejšiu (vedeckú) verziu zápisu, s príslušnými doplňujúcimi diakritickými znamienkami. Na zjednodušenú verziu, použiteľnú v bežnom vyučovacom procese (a aj inde), sa zatiaľ čaká {{Harv|Pavlík|2004|St=107}}. Kráľove znaky väčšiny foném a spôsob transliterácie vychádzajú zo staeho transliteračného systému, ktorý bol vytvorený pre domáce pedagogické potreby a odzrkadľoval typografické možnosti u nás začiatkom druhej polovice 20. storočia {{Harv|Pavlík|2004|St=88}}.</ref>
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:12px; line-height:1.4em; margin:0" border="1"
**K = kmitavé spoluhlásky (=vibranty)
 
====== Delenie na účely spodobovania ======
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:12px; line-height:1.4em; margin:0" border="1"
|- style="font-size:10px"
|}
 
====== Podľa zvučnosti ======
* [[Sonóra|sonóry]] (zvučné spoluhlásky, tónové spoluhlásky) sú nepárové spoluhlásky plus tzv. [[polosamohláska|polosamohlásky]]: i, u.
* nezvučné spoluhlásky = párové spoluhlásky
 
====== Podľa artikulácie ======
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:12px; line-height:1.4em; margin:0" border="1"
|-