Špirálová galaxia s priečkou

Špirálová galaxia s priečkou alebo špirálovitá galaxia s priečkou[1] je špirálová galaxia, ktorej špirálové ramená vychádzajú nie z jadra galaxie, ale až z koncov tzv. priečky, v ktorej strede je jadro galaxie. Galaktická priečka je pritom približne obdĺžnikovité pásmo jasných hviezd.

NGC 1300, Hubblov vesmírny ďalekohľad

Z priečky vzchádza jedno alebo viacero ramien. Špirálové galaxie s priečkou patria do jednej zo štyroch tried Hubblovej klasifikácie galaxií. Označujú sa ako SB a podľa stupňa rozvinutia ramien rozoznávame ešte podtypy SBa , SBb a SBc. SBa má na jadre najtesnejšie navinuté ramená a SBc má zase ramená najviac otvorené. Naša Galaxia je podľa najnovších výskumov takisto špirálová galaxia s priečkou.

Referencie

upraviť
  1. Základné názvy z astronómie. Kultúra slova, 1980, roč. 14, čís. 5, s. 158-172. Dostupné online [cit. 2014-10-14]. ISSN 0023-5202.