Štátny znak Albánska

Štátny znak Albánska je červený s čiernym dvojhlavým orlom, korunovaným červenou žlto lemovanou Skanterbegovou helmou (predtým za čias komunizmu bola nad orlom pätcípa hviezda s červenou výplňou a žltým lemovaním). Dvojhlavý orol bol pôvodne symbolom byzantskej ríše, od roku 1463 ho užíval ako svoj emblém albánsky národný hrdina a osloboditeľ od tureckého jarma Gjergj Skanderbeg. Albánsko má dodnes prívlastok zem orlov a jeho obyvatelia sa hrdo nazývajú potomkami orlov. Červená farba symbolizuje krv Albáncov preliatu za slobodu zeme v bojoch proti tureckým a neskôr i iným nepriateľom.

Štátny znak Albánska

Historický vývoj znaku

upraviť
 
Znak Albánskeho kráľovstva so Skanderbegovou prilbou za kráľa Zoga I. (1928 – 1939)
 
Znak Albánskeho kráľovstva v personálnej únii s fašistickým Talianskom (1939 – 1943)
 
Za socializmu bol na znaku čierny dvojhlavý orol, ktorý bol orámovaný obilnými klasmi, ktoré znázorňovali albánske poľnohospodárstvo. Nad orlom bola červená hviezda. Klasy boli prekryté červenou stužkou so zlatým nápisom 24. MAI 1944, čo je dátum komunistického prevratu v Albánsku.
 
Nariadením z dňa 22. mája 1993 sa štátnym znakom stal čierny dvojhlavý orol na červenom štíte.
 
V roku 2002 bola nad orla pridaná zlatá Skanderbergova prilba.

Iné projekty

upraviť