Štátny znak Poľska

Na štátnom znaku Poľska je tradične zobrazovaný biely orol na červenom poli. Tento emblém zostal viac-menej nedotknutý, hoci malo Poľsko búrlivú históriu. Tento erb sa používal až do pádu poľského kráľovstva v roku 1795 a znovu ho zaviedli po skončení prvej svetovej vojny a vyhlásení novej republiky. Vtedy pribudol okraj a koruna, ktoré neskôr komunistická vláda zrušila. Súčasná podoba štátneho znaku Poľskej republiky bola prijatá 9. februára 1990, kedy bola na hlavu orlice opäť pridaná zlatá koruna.

Štátny znak Poľska

Historický vývoj znaku upraviť

Orlica sa na minciach objavuje už za vlády Boleslava I. Odvtedy prešla mnohými zmenami až do dnešnej podoby. Poslednou úpravou bol návrat zlatej koruny na hlavu orlice.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • Z anglického originálu Ultimate Pocket Flags of the World, Dorling Kindersley Limited, Londýn, 1997. preložil Martin Albrecht, 2000, Ikar, Bratislava, ISBN 80-7118-767-4.