Štadión (moderný)

Štadión (zastarano stadion; v niektorých kontextoch nazývaný aj aréna) je (otvorený, krytý alebo čiastočne krytý) súbor ihrísk a zariadení spojených do jedného celku, ktorý má obyčajne hľadisko (spravidla stupňovité), a ktorý je určený na športové súťaže (špecializované alebo pre rôzne druhy športov) alebo hromadné cvičenia (sekundárne aj iné hromadné akcie). V širšom zmysle sa ako štadión označuje aj súbor takýchto súborov ihrísk v spoločnom areáli (napr. olympijský štadión). [1][2]

Referencie

upraviť
  1. Paulička, I. et al.: Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž, 2002
  2. Slovník cudzích slov - akademický, SPN, 2005