Štefanovský potok (prítok Myjavy)

Štefanovský potok je potok na Záhorí, preteká územím okresov Skalica a Senica. Je to pravostranný prítok Myjavy, meria 7,6 km a je tokom IV. rádu.

Štefanovský potok
{{{Popis}}}
Dĺžka toku 7,6 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Myjava
Prameň Zámčisko
Ústie Myjava
Hydrologické poradie 4-13-03-069
Číslo recipienta 4-13-03-959

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Unínska pahorkatina, na južnom úpätí Zámčiska (434,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 290 m n. m., juhovýchodne od obce Unín. Sprvu tečie juhozápadným smerom, na hornom toku je koryto sprevádzané porastom lužného lesa, esovito sa stáča, sprava priberá prítok z lokality Za humnami od Unína a stáča sa na juh. Z pravej strany priberá prítok z oblasti Sobotskej hory a preteká obcou Štefanov. Napokon sa na dolnom toku stáča viac na juhovýchod, preteká Myjavskou nivou a južne od spomenutej obce ústi v nadmorskej výške cca 179 m n. m. do Starej Myjavy.