Štrajk je spôsob protestu, pri ktorom jeho účastníci prestanú pracovať, aby dosiahli presadenie svojich požiadaviek. Najčastejšie sú štrajky zamestnancov za vyššie platy. V demokratických krajinách ide o často používaný prostriedok nielen ekonomického, ale aj politického nátlaku. Rozsah štrajku môže byť rôzny a zasiahnuť firmu, priemyselné alebo iné odvetvie alebo viacero odvetví.

Špecifickou formou štrajku je hladovka.

Slovensko

upraviť

Na Slovensku zaručuje právo na štrajk Ústava v článku 37.[1] Osobitným predpisom, ktorý upravuje výkon práva na štrajk v prípade sporov o uzavretie kolektívnej zmluvy je zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.[2]

Referencie

upraviť
  1. Ústava Slovenskej republiky
  2. Štrajk v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy [online]. 2021-12-28, [cit. 2021-12-28]. Dostupné online.