Hladovka (odmietanie potravy)

zámerné a dobrovoľné odmietanie príjmu potravy

Hladovka je zámerné a dobrovoľné odmietanie príjmu potravy. Hladovkári obvykle prijímajú tekutiny.

Mohandas Karamchand Gandhi

PríčinyUpraviť

Príčiny započatia hladovky môžu byť rôzne, napr.:

  • následok choroby
  • časovo ohraničené očistné kúry, diéty a pod.
  • nábožensky motivované pôsty
  • protestná hladovka

Protestná hladovkaUpraviť

Ak ide o spôsob nenásilného protestu proti nejakej skutočnosti, rozhodnutiu vyššej autority, na dosiahnutie presadenia svojich požiadaviek (napr. väzni u dozorcov), hovoríme o protestnej hladovke. Hladovka patrí medzi formy civilnej neposlušnosti a tiež nenásilného odporu, spôsobujúceho psychologický tlak na osoby zodpovedné za rozhodnutie, ktoré je predmetom hladovky.

Politickú hladovku ako nenásilný prostriedok k dosiahnutiu požadovaných cieľov prvýkrát pravdepodobne použil Móhandás Karamčand Gándhí.

Protestná hladovka a verejná mienkaUpraviť

Na to, či hladovka bude úspěšná (t. j. budú dosiahnuté ciele hladovkára), má velký vplyv to, či sa informácia o hladovaní dostane do povedomia verejnosti (či sa o nej bude písať v hlavných periodikách, diskutovať v médiách, či sa stane témou konverzácie medzi verejnosťou).