Protest

prejavenie nesúhlasu

Protest sa vníma ako prejavenie nesúhlasu, pričom sa používajú ústne, alebo písomné prostriedky.

Ústny protest upraviť

Ústne protesty sa považujú za najčastejšie používané formy protestu. Protestujúci dav používa na vyjadrenie nesúhlasu transparenty, pokriky a skandovanie.

Písomný protest upraviť

Písomný protest môže vydať aj jedna osoba (napr.: petícia, sťažnosť). Takáto forma protestu sa používa väčšinou menšími organizáciami alebo jednotlivcami.