Protest

prejavenie nesúhlasu

Protest sa vníma ako prejavenie nesúhlasu, pričom sa používajú ústne, alebo písomné prostriedky.

Ústny protestUpraviť

Ústne protesty sa považujú za najčastejšie používané formy protestu. Protestujúci dav používa na vyjadrenie nesúhlasu transparenty, pokriky a skandovanie.

Písomný protestUpraviť

Písomný protest môže vydať aj jedna osoba (napr.: petícia, sťažnosť). Takáto forma protestu sa používa väčšinou menšími organizáciami alebo jednotlivcami.