Štruktúrny elektrónový vzorec

Štruktúrny elektrónový vzorec znázorňuje usporiadanie valenčných elektrónov. Elektrón = bodka, elektrónový pár = čiarka. H–O–H , O=C=O (čiarky nad O (kyslíkom) aj pod ním).

Pozri ajUpraviť