Švédska vojna bola štvrtou fázou tridsaťročnej vojny. Trvala v rokoch 1630 – 1635. Francúzska diplomacia vtedy získala do vojny Švédov na čele s kráľom Gustávom Adolfom, ktorý na jednej strane chcel ochraňovať nemeckých protestantov, ale zároveň chce ochrániť svoju reformáciu a záujmy Švédov v oblasti Baltského mora.

V roku 1630 sa vylodil v Pomoransku, postúpil cez severné, stredné, až do južného Nemecka. Kráľovi Ferdinandovi II. Habsburskému podobne ako pri dánskej vojne pomohol Albrecht z Valdštejna. Švédsky kráľ padol, ale v tejto fáze zomiera aj Albrecht, pretože Ferdinand uveril správam o tom, že vo vojne viac sleduje vlastné ambície než cisárske záujmy.