Ťahač

rozlišovacia stránka

Ťahač môže byť:

  • osoba alebo vec, ktorá niečo ťahá
  • druh cestného nákladného automobilu, pozri ťahač (automobil)
  • ťahač lietadiel
  • kozmický ťahač (hnací stupeň umelých kozmických telies určený na vynášanie satelitov či sond na geostacionárne či iné dráhy alebo na dráhy k planátam)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.