Žáner

rozlišovacia stránka

Žáner môže byť:

 • zriedkavo: spôsob, odbor, druh
 • v umení vôbec:
  • skupina umeleckých diel či spôsobov vyjadrovania, ktoré majú určité rovnaké znaky, pozri žáner (umelecký druh)
  • scény a obrazy každodenného života v literatúre, divadle, filme, televízii a podobne
 • v literatúre: menšie slovesné dielo zachycujúce scény z každodenného života, pozri žáner (literárny útvar)
 • vo výtvarnom umení:
  • obraz scén s námetom z každodenného života určitého typického prostredia, pozri žáner (obraz)
  • maliarske, grafické či sochárske zachytenie výjavov každodenného života
 • v hudbe skupina hudobných diel, ktoré majú spoločný štýl, alebo spoločný hudobný jazyk, pozri hudobný žáner
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.