Žľazový epitel

Žľazový epitel je epitel pozostávajúci z buniek, ktoré majú schopnosť produkovať a vylučovať špecifické látky. Žľazový epitel tvorí rôzne zložité anatomické útvary, ktoré sa nazývajú žľazy.

Bližšie informácie v hlavnom článku: Žľaza