Žena a rodina

Žena a rodina (skratka ŽAR) bola politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku v rokoch 20022005.

Strana Žena a rodina bola zaregistrovaná na ministerstve vnútra 10. júna 2002. Štatutárnym orgánom strany bola Henrieta Blumenfeldová. V parlamentných voľbách v roku 2002 získala strana 0,43% hlasov. Na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 sa nezúčastnila. Do likvidácie vstúpila strana 1. októbra 2005 na základe § 34 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.