Židovská vojna

Wikimédia:Rozlišovacia stránka

Židovská vojna môže byť:

  • židovské povstanie proti rímskej nadvláde v Judey potlačené Vespasianom a Titom, prvá židovská vojna (66 – 74), pozri prvá židovská vojna
  • židovské povstanie proti rímskej nadvláde vo východnom Stredomorí, potlačené rímskym generálom a guvernérom Judey Lusiom Quietom, niekedy označované ako druhá židovská vojna (115 – 117), pozri Quietova vojna
  • židovské povstanie proti rímskej nadvláde v Judey pod vedením Šimona Bar Kochbu, označované aj ako druhá (príp. tretia) židovská vojna (132 – 135), pozri povstanie Bar Kochbu
  • dejepisné dielo Jozefa (Iosepha) Flavia, pozri Židovská vojna (Flavius)
  • historický román Liona Feuchtwangera z roku 1932, prvá časť trilógie Zasľúbená zem (1932 – 1942), pozri Židovská vojna (Feuchtwanger)

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.