Žitavský mier bola mierová zmluva uzavretá 11. novembra 1606 medzi Osmanskou ríšou a Habsburskou monarchiou. Mier sa nazýva podľa rieky Žitavy, pri ktorej ústí bola zmluva podpísaná, v mieste dnešnej obce Radvaň nad Dunajom. Žitavský mier ukončil pätnásťročnú vojnu s Turkami a zároveň aj protihabsburské povstanie Štefana Bočkaja.

Pamätník uzavretia Žitavského mieru v Radvani nad Dunajom