Živý vodič, vodič pod prúdom alebo aktívny vodič označuje elektrický vodič v ktorom sa v danom okamihu nachádza elektrické napätie. Podobne sa aj časti elektrických zariadení v ktorých sa v danom okamihu nachádza elektrické napätie označujú ako "živé".