Živorodé (iné názvy: živorodé cicavce, živorodce, maternicovce; lat. Theria alebo staršie Eutheria [v širšom zmysle])[1] je taxón cicavcov, konkrétne to môže byť jedna z týchto možností:

  • taxón zahŕňajúci Metatheria (po slovensky vačnaté či vačkovce) a Eutheria (po slovensky placent(ál)ovce či vyššie cicavce) a v širšom zmysle aj ich prípadných bezprostredne príbuzných vyhynutých predkov [2], pozri živorodé (Metatheria a Eutheria)
  • iný názov taxónu Trechnotheria (=Holotheria v užšom zmysle), čiže inak povedané taxón zahŕňajúci taxóny Boreosphenida a Symmetrodonta a Eupantotheria (staršie vrátane rodu Shuotherium), t.j. z pohľadu starších systémov taxón zahŕňajúci všetky cicavce okrem Prototheria (Prototheria je tu myslené v širšom zmysle, teda vrátane Allotheria) [3][4][5][6], pozri Trechnotheria
  • zriedkavo: iný názov taxónu Theriimorpha (v niektorých systémoch bez taxónov Symmetrodonta a Eupantotheria)[7], pozri Theriimorpha

Referencie upraviť

  1. Zdroje slovenských a latinských názvov sú uvedené v článku živorodé (Metatheria a Eutheria).
  2. Zdroje a podrobnosti sú uvedené v článku živorodé (Metatheria a Eutheria).
  3. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.
  4. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
  5. CAROLL, R.L. Vertebrate Paleontology and Evolution. New York: W.H. Freeman and Company, 1988
  6. STORER, T.I. et al. General Zoology. Sixth Edition. New York:McGraw-Hill Book Company, 1979
  7. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. [s.l.] : [s.n.]. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 556-557.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.