Otvoriť hlavné menu

Životné minimum (sociálne zákony)

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Jeho výška sa postupne mení (spravidla každého pol roka). Podrobnosti ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ktoré menia najmä výšku životného minima).

Od 1. júla 2018 sa za životné minimum fyzickej osoby (alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov spoločne) považuje suma alebo úhrn súm:

  • a) 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • b) 143,07 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • c) 93,61 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

ZdrojUpraviť

  • zákon č. 601/2003 v znení od 1.7.2010