Žreb (iné názvy: lós[1]; nesprávne alebo zastarano alebo nárečovo: los[2][3][4][5]) je lístok alebo iný predmet, ktorého náhodným vytiahnutím spomedzi iných sa vykonáva rozhodnutie o niečom (voľba, rozdelenie niečoho a pod.), alebo cenný papier, na ktorý možno v lotérii získať peňažnú alebo vecnú výhru.

  1. žreb. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 984. ; lós. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 304.
  2. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 185.
  3. lós. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0900-6. S. 87.
  4. los. In: Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným slovníkom. V Turčianskom Sv. Martine : Matica slovenská, 1940. 478 s. Dostupné online. S. 244.
  5. los. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok II. E – M. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 311.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.