Žriedlovský potok

Žriedlovský potok je potok na Záhorí, v južnej časti okresu Myjava. Je to pravostranný prítok Brezovského potoka, meria 6,2 km a je tokom V. rádu.

Žriedlovský potok
Dĺžka toku 6,2 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Myjava
Prameň Myjavská pahorkatina
Ústie Brezovský potok
Hydrologické poradie 4-13-03-017
Číslo recipienta 4-13-03-1225

Pramení v Myjavskej pahorkatine na východnom svahu Adamovho vrchu, na území mesta Myjava pri osade Belanskovci, v nadmorskej výške približne 365 m n. m. Na hornom toku tečie juhojuhozápadným smerom, sprava priberá prítok zo západného svahu Adamovho vrchu a tečie cez osady Rafčíkovci a Bzdúškovci, kde sprava priberá prítok vznikajúci juhovýchodne od kóty 438,0 m. Pri osade Horné chalupy priberá pravostranný prítok spod Záhumenice (415,8 m n. m.), stáča sa juhojuhovýchodným smerom, preteká Žriedlovou dolinou, v ktorej tečie cez osady Horní a Dolní Závodnovci. Potom sa stáča severojužným smerom a preteká aj osadami Papánkovci a Tomášovci. Napokon sa stáča východojuhovýchodným smerom a na severnom okraji intravilánu mesta Brezová pod Bradlom ústi v nadmorskej výške 263,3 m n. m. do Brezovského potoka.