1. česko-slovenská zmiešaná letecká divízia

1. česko-slovenská zmiešaná letecká divízia v ZSSR bola letecká divízia vzdušných síl ZSSR, ktorá bola zložená najmä z obyvateľov Česko-Slovenska. Vznikla v januári 1945 reorganizáciou slovenských leteckých jednotiek. Veliteľom 1. česko-slovenskej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR bol pplk. Ludvík Budin.

Podľa rozhodnutia generálneho štábu Červenej armády, nariadil veliteľ 8. leteckej armády v decembri 1944 vyčleniť česko-slovenskú leteckú skupinu a zorganizovať prvú česko-slovenskú zmiešanú leteckú divíziu v ZSSR. Táto divízia sa skladala z: