12. tisícročie pred Kr.

12. tisícročie pred Kristom je časový úsek, ktorý začína 1. januára 12 000 pred Kr. a končí 31. decembra 11 001 pred Kr. Počas tohto tisícročia trvá mladý paleolit (40 000/35 000 – 13 000/11 000 pred Kr.).

Približne okolo roku 12 000 pred Kr. sa datuje úmrtie tzv. Arlington Springs Man, muža (či ženy), ktorého (resp. ktorej) pozostatky boli nájdené v rokoch 19591960 na pobreží ostrova Santa Rosa (v blízkosti mesta Santa Barbara) v Kalifornii.Z obdobia rokov 11 500 – 10 000 pred Kr. pochádzajú nálezy prvej keramiky na území Japonska a drevených obydlí na území Čile. Okolo roku 11 000 pred Kr. sú datované prvé nálezy ľudských sídlisk na území Argentíny.