81–71 je typ sovietskych súprav metra vyrábaných v Mytiščinskom strojárskom závode pri Moskve. Tento typ bol vyvinutý hlavne na základe požiadaviek pražského dopravného podniku, ale bol dodávaný aj do ostatných socialistických krajín združených v RVHP. V Moskve tieto vozidlá jazdia od roku 1976, v Prahe od roku 1978. V roku 2009 bola v Prahe prevádzka týchto súprav ukončená, nahradili ich súpravy 81-71M na linkách A, B (prerobené a rekonštruované súpravy 81-71) a na linke C súpravy Siemens M1. V 80. a 90. rokoch boli vykonané rôzne modernizácie týchto vlakov, vzniklo tak veľa podtypov tejto súpravy.

Čelný vozeň súpravy typu 81-71 v Moskve