A posteriori je latinský výraz, ktorý znamená:

  • zo skúsenosti, na základe skúsenosti, z faktov vyvodené (má pôvod v Kantovej filozofii) [1][2]
  • v širšom zmysle: spätne, dodatočne
  • označenie úvahy postupujúcej od dôsledku k príčine (scholastický pohľad)[2]

Opakom je výraz a priori.[2]

Referencie upraviť

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  2. a b c PAULIČKA, Ivan (a kol.). Všeobecný encyklopedický slovník A-F. [s.l.] : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2005. ISBN 80-7181-618-3.