A priori je latinský výraz, ktorý znamená:

  • bez predchádzajúcich skúseností, čisto rozumovo, predskúsenostne, nezávisle od skúsenosti (má pôvod v Kantovej filozofii)[1]
  • v širšom zmysle: vopred
  • úvaha postupujúca od príčiny k dôsledku (scholastický pohľad)[1]
  • apriori
  • už vopred, z predchádzajúceho, z prvšieho, zo skoršieho (totiž z rozumu, bez ohľadu na skúsenosť vyvodzovať poznatky a robiť závery)

Opakom je výraz a posteriori.[1]

ReferencieUpraviť

  1. a b c PAULIČKA, Ivan (a kol.). Všeobecný encyklopedický slovník A-F. [s.l.] : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2005. ISBN 80-7181-618-3.

LiteratúraUpraviť

  • REBRO, Karol: Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1986. Vydanie druhé. 42 s.