Abbádovci bola islamská dynastia vládnuca v 11. storočí španielskej Seville. Jej zakladateľ bol kádi Kásim Mohammad, ktorý vládol v období 1023 – 1042. Vyhlásil nezávislosť od Córdoby a pustil sa do obsadzovania okolitých území. Vo výbojoch pokračoval aj jeho syn Abbád al-Mutadíd, vládnúci v rokoch 1042 – 1068. Abbádov syn Mohammed al-Mutamid dokonca v roku 1068 dobyl Córdobu. Voči tejto územnej expanzii sa postavil na odpor kráľ Kastílie a Leónu Alfonz VI., ktorý však v roku 1086 podľahol spojeným silám Abbádovcov a Almorávidovcov. Toto víťazstvo však znamenalo i koniec tejto vládnucej dynastie, pretože vládu nad ich územím prevzali práve Almorávidovci.

Členovia

upraviť