Abeceda (teória automatov)

V teórii formálnych jazykov sa pojmom abeceda označuje je každá konečná množina symbolov (písmen). Keďže prázdna abeceda má len veľmi triviálne vlastnosti a nie je zaujímavé ju skúmať, väčšinou požadujeme, aby uvedená množina symbolov bola aj neprázdna. Abecedy zvyčajne označujeme indexovaným veľkým gréckym písmenom Σ (sigma).

Nasledujúce množiny sú príklady rôznych abecied:

  • ,
  • ,
  • ,
  • .