Ablačná oblasť je oblasť, kde prevláda úbytok hmoty ľadovca nad jej doplňovaním. Ablačnú oblasť od vyživovacej oddeľuje u vysokohorských ľadovcov tzv. snežná čiara. Kontinentálne ľadovcové štíty ju nemajú presne odlíšenú a na okrajoch a povrchu sa roztápajú rýchlejšie ako v centrálnych častiach. Po roztopení ľadovca v ablačnej oblasti vzniká z materiálu, ktorý ľadovec obsahoval tzv. ablačná moréna.

Referencie upraviť

Pozri aj upraviť