Abonovanie (iné názvy: abonmán, subskripcia, najmä v spojení s platbou vopred aj predplatenie) je objednanie pravidelného odberu tovaru či služby na isté obdobie. Platby za takto objednaný tovar či službu sú obyčajne nižšie než platby za ten istý tovar či službu zakúpené štandardne, t. j. jednotlivo.

Osoba objednávajúca touto formou sa volá abonent, subskribent či predplatiteľ. Abonentný znamená získa(va)ný abonovaním. Suma, ktorá sa pri abonovaní platí vopred sa volá abonmán alebo predplatné. Abonentský znamená týkajúci sa abonovania alebo určený abonentom.

Najčastejšie sa predpláca periodická tlač (noviny, časopisy), vstupenky na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy v galérii, strava či telekomunikačné služby. Pri divadle, koncertoch ap. sa vstupenka na predplatné označuje ako abonentka.