Absolútna hudba je všeobecné pomenovanie hudby, ktorá sa riadi len vlastnými formotvornými zákonmi a nechce navodzovať mimohudobné predstavy (Bachove fúgy, Mozartove sonáty a ďalšie). Pomenovanie vzniklo v 19. storočí, keď sa s rozvojom romantizmu v hudbe začala komponovať hudba na literárne námety. V súčasnosti sa jedná o relatívny pojem, vyjadrujúci dobový prístup k čisto inštrumentálne koncipovanej hudbe.

Zdroje upraviť