Absolútny duch

Absolútny duch (podľa G. W. F. Hegela) je duch, ktorý dospel k pravdivému sebapoznaniu a tým sa uskutočnil; v absolútnom duchu sa plne, adekvátne realizuje pojem ducha. Absolútny duch je predmetom skúmania filozofie absolútneho ducha.

Proces uskutočnenia sa absolútneho ducha je možný len prostredníctvom konečného ducha, t. j. ľudského poznávania. Tým ale sám človek prekračuje konečný, teoreticky i prakticky ohraničený horizont svojho bytia a stáva sa priamym účastníkom nekonečnej pravdy a slobody absolútna.

Sebapoznávanie a sebauskutočňovanie absolútneho ducha sa odohráva v troch formách: v umení, náboženstve a filozofii.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.