Abstrakcia (výtvarné umenie)

Abstrakcia vo výtvarnom umení je antipozícia k predmetnej figurácii. Rozlišujú sa 2 základné typy:

Ďalej sa ešte rozoznávajú konštruktívna abstrakcia, ktorá sa sústreďuje na geometrický poriadok, a lyrická abstrakcia, kde sa zdôrazňuje kreatívne pohybový proces (informel). umri