Abstraktné výtvarné umenie

Abstraktné výtvarné umenie je nepredmetné (nezobrazuje žiaden reálny predmet, osobu alebo krajinu) výtvarné umenie. Obraz je založený na princípoch farebnej a tvarovej harmónie, pričom vyjadrovacie prostriedky tvoria geometrické tvary, farby a línie bez figuratívnej, reálnej predlohy.

HistóriaUpraviť

Abstraktné výtvarné umenie sa vyvinulo zo secesného dekorativizmu, expresionizmu a kubizmu. Prvé náznaky možno identifikovať už v roku 1909 u Františka Kupku a Francisa Picabiu, za skutočne prvé abstraktné dielo sa však považuje akvarel Vasilija Kandinského z roku 1910.
Abstraktná výtvarná tvorba sa objavila vo viacerých svetových centrách výtvarného umenia a vznikali tak rôzne smery a prúdy:

Prvá výstava abstraktného výtvarného umenia sa konala v roku 1930 v Paríži. Prvé múzeum - Museum of Non-objective Painting - vzniklo v USA v roku 1937.

Abstraktné výtvarné umenie na SlovenskuUpraviť

Prvé diela sa objavili v období medzi svetovými vojnami (Anton Jasusch, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla). V 60. rokoch boli na Slovensku realizované tzv. Konfrontácie - výstavy mladých výtvarníkov, ktorí prezentovali rôzne formy abstraktného umenia.

ZdrojUpraviť