Anton Jasusch

Anton Jasusch (* 25. apríl 1882, Košice – † 3. júl 1965, Košice) bol slovenský maliar. Jeho viac ako polstoročná tvorba patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Vychádzal z postimpresionistických premís a charakter tvorby pred 1. svetovou vojnou určil predovšetkým maliarov záujem o čisto výtvarné problémy, najmä o vzťah plochy a línie, ako aj o nezvyčajnú, nie prirodzenú farebnosť v maľbe. Anton Jasusch vytvoril svojsky chápaný maliarsky prejav, ktorý sa skladal zo secesných prvkov, čerpal v prvom rade z plošného dekorativizmu a z reminiscencií pleneristickej a impresionistickej maľby. Anton Jasusch bol maliar, ktorý vytvoril vlastný expresívny spôsob podania svojich vízií.

Anton Jasusch
slovenský maliar
Narodenie25. apríl 1882
Košice
Úmrtie3. júl 1965 (83 rokov)
Košice

 RodinaUpraviť

ŠtúdiumUpraviť

Od roku 1904 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof.E.Ballo), od roku 1906 na akadémii výtvarných umení v Mníchove, od roku 1907 na Académie Julian v Paríži. V rokoch 1908-1914 žil v Košiciach. Obdobie 1914-1916 prežil na fronte a v rokoch 1916-1920 v ruskom zajatí. Od roku 1920 sa trvalo usadil v Košiciach. Prvé umelecké poučenie našiel mimo akademickej pôdy, v dielach maliara K.Ferenczyho a J.Ripla-Rónaia. Jeho ďalšia cesta viedla do Mníchova, do súkromnej školy A.Ažbeho, kde sa učil novému symbolizmu a expresionizmu. Výstavnej premiéry a ani založenia skupiny Der Blaue Reiter sa však nedočkal. Neinformovanosť a nezorientovanosť, najmä však rečová bariéra zapríčinili, že Jasusch nóvum z Paríža nezaznamenal. Po návrate do Košíc v roku 1908 aplikoval svoje študentské skúsenosti, bernou mincou mu zostala prvotná fascinácia Riplom-Rónaiom. Konvenčné prostredie Košíc mladého modernistu aspoň začas uzemnilo do klišé tradičného plenérizmu.

TvorbaUpraviť

V rokoch 1920-1924 vytvoril obsiahly súbor tematických obrazov týkajúcich sa existenčných otázok človeka, zmyslu života a miesta človeka na zemi i v kozme, ako aj povahy i etického poslania človeka. Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia sa vrátil k tvorbe, ktorú charakterizovala menšia ideová výbojnosť, rôznorodosť v štýle i spôsobe maľby.

Z neskoršej, kvalitatívne premenlivej tvorby Antona Jasuscha je pozoruhodná perióda na prelome 20-tych a 30-tych rokov 20.storočia, keď vytvoril neobyčajnú kolekciu malieb s metaforickým motívom masiek, a to v rôznych podobách.

Posledný rozmach jeho tvorby nastal po autorovej výstave roku 1958 v Košiciach a v roku 1962 v Bratislave. Svoje uplatnenie si tu našiel Jasuschov cit pre rytmus a kompozíciu, ale aj jeho zmysel pre dekorativizmus, farebnosť a výtvarnú monumentalizáciu.

V poslednej fáze Jasuschovej tvorby nájdeme súbor pastelov, ktoré si vyžadovali komornejší výtvarný prejav a zvnútornené poňatie jednotlivých kompozícii a tém. Vznikol rad vynikajúcich pastelov, farebných i bielych, väčšinou na čiernom papieri. V harmonickej kompozícii sa objavujú témy rodiny, materstva, takisto hudby, muzikantov.

Jeho košická maľba mala zostupný kvalitatívny priebeh: vrchol dosiahla hneď po príchode zo štúdií do Košíc (Rozhovor, 1908; Na poli, 1908). V obrazoch s námetom roľníckej práce jasne deklaroval nekompromisnú, secesne špekulatívnu, priznane skonštruovanú obrazovú kompozíciu. S pointilistickou pravidelnosťou kládol do súvislých pásov farebné plôšky vytvárajúce symbolický podtext kompozície.
Jasuschovho rané dielo je zachované iba zlomkovito. Jednou z jeho záhad je aj existencia niekoľkých diel z obdobia tesne predchádzajúceho svetovú vojnu (Starci, 1913-14; Krajina so stromom, 1913-14). Oproti tatranským plenérom vynikajú tieto kompozície symbolickosťou farby, vírivou kresebnou kompozíciou, predpovedajúcou celkom poznateľne znakovú reč jeho vrcholných diel zo začiatku 20-tych rokov.

Diela (výber)Upraviť

 • Kolobeh života, 1922 - 1924, 268 x 290 cm [1]
 • Zimná krajina - potok na Bankove II (plátno, 70x100cm, ukážka tvorby A.Jasuscha z obdobia 30-tych rokov)
 • Jesenná krajina - potok na Bankove I (plátno, 70x100cm)
 • Búrlivá krajina s potokom (olej na preglejke, 61x77cm, 1912-1914)
 • Na dvore,
 • Krajina s topoľmi,
 • Narodenie,
 • Zber úrody,
 • Jesenná krajina,
 • Zimná krajina,
 • Predavačka,
 • Na prechádzke,
 • Môj lesík
 • Lesík
 • Jesenný les
 • Potok v lese
 • Leto
 • Jar v Tatrách
 • Pohľad na Tatry
 • Letná krajina
 • Bankov
 • Príšera vojny (olejomaľba, 143x170cm, 1922)

Samostatné výstavy (výber)Upraviť

 • 2015 Magické kúzlo farby - Východoslovenské múzeum v Košiciach
 • 2011 Anton Jasusch - Múzeum Vojtecha Lofflera
 • 2007 Anton Jasusch - Východoslovenská galéria, Košice
 • 2007 Anton Jasusch - Galéria mesta Bratislavy

Kolektívne výstavy (výber)Upraviť

 • 2014 Kľukatými cestami I / Moderné slovenské umenie...Śarišská galéria, Prešov
 • 2013 Košická moderna a jej presahy - Východoslovenská galéria, Košice
 • 2013 Umelecké poklady.Secesia. - Galéria mesta Bratislavy
 • 2012 Krv - Esterházyho palác, Bratislava
 • 2012 Moderna - Esterházyho palác, Bratislava
 • 2012 Maliarstvo 19.storočia a prvej tretiny 20.storočia na východnom Slovensku zo zbierky Východoslovenskej galérie - Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
 • 2009 MESSIAHS - MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts, Debrecen
 • 2007 Slovenská maľba 20.storočia zo zbierok Ssg - Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
 • 2006 Klenoty slovenského moderního malírství 1910-1949 - České múzeum výtvarných umení v Prahe
 • 2002 Východoslovenská galéria, Košice
 • 2000 Slovenské výtvarné umenie 20.storočia - Esterházyho palác, Bratislava
 • 2000 Exis Mundi - Esterházyho palác, Bratislava
 • 1999 Galéria Jána Koniarka, Trnava

Externé odkazyUpraviť

BibliografickéUpraviť

 • Artfacts.net
 • Artcapital.sk
 • Centrumgallery.sk
 • Webumenia.sk
 • Eantik.sk
 • Soga.sk
 • Style.hnonline.sk