Krajská galéria v Prešove

Súradnice: 48° 59′ 46,81″ s.š., 21° 14′ 26,98″ v.d.

Krajská galéria v Prešove patrí medzi najstaršie regionálne galérie na Slovensku. Bola založená v roku 1956 v meste bohatom na históriu a kultúrne tradície. Od začiatku sa profilovala ako regionálna galéria zachytávajúca obraz dejín výtvarného umenia v regióne svojej pôsobnosti od stredoveku po súčasnosť. Hlavným regiónom jej akvizičnej a odbornej činnosti bol najmä širší región severovýchodného Slovenska. Galéria v Prešove bola krajskou do roku 1961, v rokoch 1961 – 1991 bola Galériou výtvarného umenia, od roku 1991 mala názov Šarišská galéria a od roku 2021 nesie názov Krajská galéria. Budova Wécseyho paláca v ktorej galéria sídli je národná kultúrna pamiatka v registri ÚZPF pod č. 3221/1.

Krajská galéria v Prešove
Základné údaje
AdresaHlavna ulica č. 51
PrešovSlovensko
Rok založenia1956
Typgaléria
Zbierka4 447 ks(k 31.12.2021)
Vedenie inštitúcie
RiaditeľMgr. art. Martin Kudla, ArtD.
Ďalšie odkazy
Webhttps://krajskagaleria.sk/
CommonsKrajská galéria v Prešove
Krajská galéria v Prešove
Štátny znak SRNárodná kultúrna pamiatka SR
Pred r. 2002[1]
 - názov Krajská galéria
ÚZPF[2]
 - číslo 3221/1
 - dátum zápisu 17. 4. 1963
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Sídlo galérie

upraviť
 
Krajská galéria a jej sídlo v troch budovách
 • V roku 1957, kedy bola otvorená pre verejnosť sídlila v Evanjelickom kolégiu ako dočasných priestoroch, v ktorých bola nakoniec až do roku 1981.
 • V roku 1981 získala galéria dve budovy a to na adresách Hlavná 51 a 53, susediace vedľa seba. Jedná sa o meštianske domy, ktoré boli upravené pre potreby galérie.
 • Meštiansky dom na Hlavnej 51, známy aj ako Wécseyho palác, postavený v gotickom slohu v 2. polovici 15. storočia s neskoršími úpravami v renesančnom slohu. Je dvojtraktová, dvojpodlažná budova v tvare L s trojuholníkovým štítom na priečelí. Budova má aj suterénne priestory, ktoré začala galéria využívať pre výstavy.
 • Meštiansky dom na Hlavnej 53 vznikol okolo roku 1600[3] v gotickom slohu s následnými renesančnými úpravami. Je tiež dvojtraktová, dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare L, nachádza sa vpravo od Wécseyho paláca pri pohľade spredu. Po vrátení Evanjelického kolégia Evanjelickej cirkvi sa činnosť preniesla len do týchto budov. Budova je NKP v ÚZPF pod č. 3223/1[3].
 • V 80. rokoch získava galéria aj budovu meštianskeho domu na Hlavnej 49, v ktorej prízemí až do roku 1991 sídlila predajňa Knihy. Táto budova pochádza tiež z 15. storočia, je dvojpodlažná a dvojtraktová s pôdorysom obdĺžnika. Prestavaná bola tiež v renesančnom slohu. Je NKP registrovaná v ÚZPF pod č. 3219/1[4]. Nachádza sa na ľavej strane od Wecseyho paláca, čím sa vytvoril zaujímavý celok patriaci galérii s palácom v strede.

Zbierkový fond

upraviť

Ikony 16. – 18. storočia

upraviť

Expozícia je tvorená ikonami získanými ešte koncom 50-tych rokov cez tzv. záchranné akcie a pretrvajúcimi vďaka galerijným predchodcom, kolegom zakladajúcim galériu. Ikony v regióne pôsobenia galérie majú nezameniteľné miesto v sakrálnom umení a aj keď je expozícia nepočetná, reprezentuje základné typy a vývojové stupne ikonopisnej maľby Slovenska. Je medzi nimi jedna z najkrajších slovenských ikon – ikona sv. Michala Archanjela (okolo 1560).

Drevorezby 15. – 19. storočia

upraviť

Základom expozície sú diela zo zbierky prešovského akad. soch. Dušana Pončáka, kedy dielo Metercia galéria odkúpila z grantu a ostatných 51 diel daroval galérii roku 1993. V tomto roku aj vďaka tejto akvizícii získala Galéria Cenu časopisu Pamiatky a múzeá za akvizíciu roka. V roku 2006 z Grantu MK SR získala Galéria aj druhú časť zbierky pána Pončáka v počte 82 diel, čím vznikla ucelená zostava v počte 132 diel v hodnote 6 miliónov Sk. V expozícii sú diela Madona s Ježiškom - vznik okolo 1510 z dielne Majstra Pavla z Levoče, Sv. Anna Samotretia (Mettercia) – vznik okolo 1490, diela z obdobia renesancie a baroka – Mojžiš, Immaculata, Kľačiaci anjel, Pieta, kolekcia krucifixov, súbory plastík Sediaceho Krista – Trpiteľa, korpusov Krista, kolekcia Piet, Madon s dieťaťom, svätíc, Kalvárií. Plastickú expozíciu dopĺňa plošná tvorená ikonami ruskej proveniencie.

Kolekcia Jána Rombauera

upraviť

Je kolekcia obrazov významného maliara 1. polovice 19. storočia – Jána Rombauera. Maliar pôsobil v prvej tretine 19. storočia v Rusku a po návrate sa usadil v Prešove, kde aj zomrel a je pochovaný na mestskom cintoríne.

Maliarstvo 18. – 19. stor.

upraviť

Je tvorené zbierkou diel maliarov toho obdobia. Sú v nej diela:

Autorské súbory regionálnych umelcov

upraviť

Je tvorená dielami maliarov, sochárov, grafikov regiónu vstupujúcich do výtvarného diania a to:

Umenie 20. storočia

upraviť

Tvoria ho charakteristické ukážky z tvorby diel:

Zbierkový fond galérie je v roku 2013 tvorený spolu 4 264 kusmi a to malieb, kresieb, grafík, plastík a úžitkového umenia[5].

Kontakty a prístup

upraviť
 • Adresa: Hlavná ulica č. 51, 080 01 Prešov
 • E-mail: [[1]]
 • Telefón: +421 51 772 54 23
 • Prístup: Vystúpiť na zastávke MHD ”na Hlavnej” z trolejbusov č.: 4, 8 a 1 a autobusov č.: 13, 11, 32, 39, 45 smerom od železničnej / autobusovej stanice.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2016-06-20]. Dostupné online.
 2. Register nehnuteľných NKP [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2016-06-20]. Dostupné online.
 3. a b http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=16947
 4. http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=16943
 5. http://pis.sk/clanok/12585/stala_expozicia_sarisskej_galerie_v_presove.html

Externé odkazy

upraviť